Ansatte hos Optikon Medisinske Senter

Optikon Medisinske Senter er et spesialistsenter innenfor spesialisttjenesten i Ortopedi og Generell Kirurgi. Vi er en del av det offentlige helsetilbudet i Helse Sør-Øst. Behandlingspriser er derfor langt under private aktører.

Sven Ture Andersen

Spesialist i ortopedisk kirurgi og generell kirurgi

Har over 30 års erfaring i offentlig helsevesen. Bred erfaring innenfor ortopedisk kirurgi og generell kirurgi. Spesialkompetanse i protesekirurgi, inkludert revisjonskirurgi. Overlege ved Sykehuset Østfold siden 1985. Avdelingssjef ved ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold 2002-2005. Jobbet her siden oppstarten i 2010.

C7D_5721_500_sharpen
C7D_5698_500_sharpen

Gisle Berge

Spesialist i ortopedisk kirurgi og generell kirurgi

Har 30 års sykehuserfaring. Bred erfaring ortopedisk kirurgi, artroscopisk kirurgi i alle ledd - spesielt skulderartroskopi, bruddbehandling, traumatologi, rheumakirurgi og protesekirurgi. Gisle begynte hos oss i 2015.

Katja Lund

Operasjonssykepleier

Har jobbet 18 år som operasjonssykepleier, og har nesten 30 års sykepleiererfaring med bakgrunn i akuttmedisin og kirurgi. Jobbet hos oss siden 2012.

C7D_5708_500_sharpen
C7D_5681_500_sharpen

Jeanette Kristoffersen

Legesekretær

Utdannet helsesekretær med bred erfaring fra andre legesenter. Har jobbet hos oss siden 2013.