Ansatte hos Optikon Medisinske Senter

Optikon Medisinske Senter er et spesialistsenter innenfor spesialisttjenesten i Ortopedi og Generell Kirurgi. Vi er en del av det offentlige helsetilbudet i Helse Sør-Øst. Behandlingspriser er derfor langt under private aktører.

Sven Ture Andersen

Spesialist i ortopedisk kirurgi og generell kirurgi

Har over 30 års erfaring i offentlig helsevesen. Bred erfaring innenfor ortopedisk kirurgi og generell kirurgi. Spesialkompetanse i protesekirurgi, inkludert revisjonskirurgi. Overlege ved Sykehuset Østfold siden 1985. Avdelingssjef ved ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold 2002-2005. Jobbet her siden oppstarten i 2010.

C7D_5721_500_sharpen

Hanna Margrethe Yttervik

Operasjonssykepleier

Utdannet sykepleier i 1967. Spesialutdannet operasjonssykepleier i 1973. Jobbet på sykehuset Fredrikstad/Askim i perioden 1973 til 2014, og var fagansvarlig sekjonsleder for ortopedisk operasjonsavdeling mellom 1996 til 2014. Jobbet for Dagkirurgisk Sarpsborg og Moss fra 2014 til 2018. Har jobbet hos oss siden 2017.

Bente Nilsen

Legesekretær

Utdannet legesekretær i 2011, har erfaring fra fastlege og gynekolog. Har jobbet hos oss siden 2018.