Ansatte hos Optikon Medisinske Senter

Optikon Medisinske Senter er et spesialistsenter innenfor spesialisttjenesten i Ortopedi og Generell Kirurgi. Vi er en del av det offentlige helsetilbudet i Helse Sør-Øst. Behandlingspriser er derfor langt under private aktører.

vedeler

Tor Vedeler

Spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi

Dr. Vedeler er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi ved OptiKon medisinske senter. Utdannet ved Rikshospitalets senter for ortopedi og Sykehuset i Østfold.
Tidligere seksjonsoverlege i ortopedi ved Sykehuset Østfold og avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling Sykehuset Østfold Moss.

Dr. Vedeler har bred erfaring innen ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han har tidligere vært lege for aldersbestemte landslag i fotball, damelandslaget i fotball, Fredrikstad fotballklubb og Stjernen ishockeylag. Spesialfelt er rekonstruktiv kirurgi i skulder og kne samt håndkirurgi.

C7D_5740_500_sharpen

Arne Roger Nilsen

Spesialist i generell kirurgi og ortopedi

Utdannet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Basel, Sveits i 1977. Godkjent spesialist i generell kirurgi i 1983 og godkjent spesialist i ortopedi i 1991.

Arbeidet 3 år ved Aker og Ullevål universitetssykehus. Arbeidet i en årrekke som overlege ved Sykehuset Østfold Moss og Fredrikstad. Under tiden på Aker, Moss og Fredrikstad arbeidet han med traumatologi og drev i tillegg med utstrakt artroskopisk kirurgi og protesekirurgi. Fra 2001 begynte han som offentlig avtalespesialist i ortopedi og arbeidet som avtalespesialist ved Optikon Medisinske Senter i Fredrikstad fram til 2016. Under tiden hadde han også en deltidsstilling i ca. 2 år som rådgivende lege ved Norsk Pasienterstatning.

Han arbeider nå utelukkende med spesialisterklæringer med ortopediske problemstillinger. Han har skrevet sakkyndigerklæringer siden begynnelsen av 1990 – tallet og har derved opparbeidet seg en bred kompetanse på dette feltet.

Hanna Margrethe Yttervik

Operasjonssykepleier

Utdannet sykepleier i 1967. Spesialutdannet operasjonssykepleier i 1973. Jobbet på sykehuset Fredrikstad/Askim i perioden 1973 til 2014, og var fagansvarlig sekjonsleder for ortopedisk operasjonsavdeling mellom 1996 til 2014. Jobbet for Dagkirurgisk Sarpsborg og Moss fra 2014 til 2018. Har jobbet hos oss siden 2017.

Bente Nilsen

Legesekretær

Utdannet legesekretær i 2011, har erfaring fra fastlege og gynekolog. Har jobbet hos oss siden 2018.